แคลอรี่ในขนมไทย มีค่าเท่าไหร่กันบ้างมาดูกัน กินเท่าไหร่ดีถึงจะไม่อ้วน

 

วันนี้อร่อยเหาะขอนำเสนอแคลอรี่ในขนมไทย จะกินเท่าไหร่ กินกี่ชิ้น ถึงจะไม่อ้วน พร้อมบอกปริมาณสารอาหารที่สำคัญๆ สาวๆ ที่ควบคุมน้ำหนัก หยิบปากกาขึ้นมาจดได้เลยค่า

แคลอรี่ และสารอาหารต่อขนมไทยปริมาณ 100 กรัม

กล้วยเชื่อม แคลอรี่เท่าไหร่ 
241 กิโลแคลอรี่ โปรตีน 1.2 กรัม ไขมัน 1.8 กรัม คาร์โบไฮเดรต 55 กรัม ใยอาหาร 1.7 กรัม

กล้วยแขก แคลอรี่เท่าไหร่

326 กิโลแคลอรี่ โปรตีน 2.3 กรัม ไขมัน 15.9 กรัม คาร์โบไฮเดรต 43.4 กรัม ใยอาหาร 0.7 กรัม

ขนมโก๋ แคลอรี่เท่าไหร่

425 กิโลแคลอรี่ โปรตีน 4.7 กรัม ไขมัน 11.4 กรัม คาร์โบไฮเดรต 75.8 กรัม ใยอาหาร 0.5 กรัม

ขนมขี้มอด แคลอรี่เท่าไหร่

460 กิโลแคลอรี่ โปรตีน 3.9 กรัม ไขมัน 15.5 กรัม คาร์โบไฮเดรต 76.3 กรัม ใยอาหาร 1.8 กรัม

ขนมชั้น แคลอรี่เท่าไหร่

276 กิโลแคลอรี่ โปรตีน 0.8 กรัม ไขมัน 8.2 กรัม คาร์โบไฮเดรต 49.7 กรัม ใยอาหาร 0.5 กรัม

ขนมลา แคลอรี่เท่าไหร่

439 กิโลแคลอรี่ โปรตีน 2.6 กรัม ไขมัน 16.4 กรัม คาร์โบไฮเดรต 70.3กรัม ใยอาหาร 0.1 กรัม

ขนมลูกชุบ แคลอรี่เท่าไหร่

284 กิโลแคลอรี่ โปรตีน 6.6 กรัม ไขมัน 6.6 กรัม คาร์โบไฮเดรต 49.5กรัม ใยอาหาร 4.0 กรัม

ขนมหม้อแกงไข่ แคลอรี่เท่าไหร่

204 กิโลแคลอรี่ โปรตีน 6.3 กรัม ไขมัน 7.9 กรัม คาร์โบไฮเดรต 26.8 กรัม ใยอาหาร 2.8 กรัมขนมหม้อแกงถั่ว แคลอรี่เท่าไหร่

216 กิโลแคลอรี่ โปรตีน 5.9 กรัม ไขมัน 7.2 กรัม คาร์โบไฮเดรต 31.8 กรัม ใยอาหาร 4.2 กรัม

ข้าวเหนียวมูล แคลอรี่เท่าไหร่

285 กิโลแคลอรี่ โปรตีน 3.1 กรัม ไขมัน 6.3 กรัม คาร์โบไฮเดรต 53.9 กรัม ใยอาหาร 1.7 กรัม

ซาหริ่ม แคลอรี่เท่าไหร่

162 กิโลแคลอรี่ โปรตีน 0.2 กรัม ไขมัน 4.5 กรัม คาร์โบไฮเดรต 30.2 กรัม ใยอาหาร 1.2 กรัม

ตะโก้แห้ว แคลอรี่เท่าไหร่

139 กิโลแคลอรี่ โปรตีน 0.7 กรัม ไขมัน 5.7 กรัม คาร์โบไฮเดรต 21.2 กรัม ใยอาหาร 3 กรัม

ทองหยอด แคลอรี่เท่าไหร่

340 กิโลแคลอรี่ โปรตีน 4.3 กรัม ไขมัน 13.4 กรัม คาร์โบไฮเดรต 50.5 กรัม ใยอาหาร 0.6 กรัม

ทองหยิบ แคลอรี่เท่าไหร่

398 กิโลแคลอรี่ โปรตีน 7.9 กรัม ไขมัน 19.7 กรัม คาร์โบไฮเดรต 47.2 กรัม ใยอาหาร 1.3 กรัม

บัวลอยเผือก แคลอรี่เท่าไหร่

152 กิโลแคลอรี่ โปรตีน 0.8 กรัม ไขมัน 4.1 กรัม คาร์โบไฮเดรต 28 กรัม ใยอาหาร 1.7 กรัม

ฝอยทอง แคลอรี่เท่าไหร่

431 กิโลแคลอรี่ โปรตีน 13.5 กรัม ไขมัน 25.8 กรัม คาร์โบไฮเดรต 36.1 กรัม ใยอาหาร 1.9 กรัม

เม็ดขนุน แคลอรี่เท่าไหร่

374 กิโลแคลอรี่ โปรตีน 9.8 กรัม ไขมัน 17.9 กรัม คาร์โบไฮเดรต 43.4 กรัม ใยอาหาร 3.6 กรัม

ลอดช่องน้ำกะทิ แคลอรี่เท่าไหร่

133 กิโลแคลอรี่ โปรตีน 0.8 กรัม ไขมัน 3.7 กรัม คาร์โบไฮเดรต 24.1 กรัม ใยอาหาร 1.5 กรัม

วุ้นกะทิใบเตย แคลอรี่เท่าไหร่

133 กิโลแคลอรี่ โปรตีน 0.6 กรัม ไขมัน 5.4 กรัม คาร์โบไฮเดรต 20.5 กรัม ใยอาหาร 0 กรัม

สังขยา ไข่ แคลอรี่เท่าไหร่

177 กิโลแคลอรี่ โปรตีน 6.9 กรัม ไขมัน 4.5 กรัม คาร์โบไฮเดรต 27.1 กรัม ใยอาหาร 3.8 กรัม