สูตรอาหาร : ซุปหัวหอมแบบฝรั่งเศส กลิ่นหอมและน่ารับประทานมาก