สูตรขนมไม่ต้องอบ : เค้กโยเกิร์ตกับแยมเชอร์รี่แบบไม่ต้องอบ