แซนวิชผลไม้ เปรี้ยว หวาน มัน รับประทานคู่กับน้ำชาหอมๆ